Επιμέλειες

  • Κρίση και μετασχηματισμοί στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα(επιμ), Αθήνα, Σαββάλας, ετοιμάζεται.
  • Δημοκρατία και ΜΜΕ (επιμ. με τους Κ. Ζώρα, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνο), Αθήνα, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2011.