Κράτος – Δημοκρατία – Σύνταγμα στην εποχή της κρίσης