Βιβλία


ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ


Κρίση και μετασχηματισμοί στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα, (επιμ), (Αθήνα, Σαββάλας, ετοιμάζεται).

Κοινωνική Θεολογία: Από τη μεταθρησκευτική ανθρωπολογία στην ηθική των θρησκειών (Αφιερωματικός τόμος στον Καθηγητή και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Απόστολο Β. Νικολαΐδη) Σημείωση για τη συγκρότηση και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στον Χέγκελ, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ιωάννης Πασσαλίδης.  Ομιλία κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων 1958, Εισαγωγή – Ιστορικός Σχολιασμός, με τον Κώστα Ελευθερίου, Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου ΙΙ, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 2013.

Επιμόρφωση συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ, (επιμ.), Αθήνα, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 2012, σελ. 415

Δημοκρατία και ΜΜΕ (επιμ. με τους Κ. Ζώρα, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνο), Αθήνα, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2011.

Ian Gough, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, (μτφ. Λ. Βατικιώτης), Αθήνα, Σαββάλας, 2008, (επιστημονική θεώρηση με τον Δ. Γράβαρη).

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), (επίμ.) Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, σελ.. 728.

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  Προκλήσεις και προοπτικές, (με τη συμμετοχή των Κ. Μποτόπουλου, Θ. Ξηρού, Χρ. Τάσση) Αθήνα, ισταμε, 2001, σελ. 254.

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα -Κράτος -Κοινωνία (επιμ.), πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου, Αθήνα, Πατάκης, 1998, σελ. 428.

Νομαρχιακά Συμβούλια, (με τους Κ. Σπανού και Α. Ρήγο, επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 1997, σελ. 216.

Τα Καταστατικά των Πολιτικών Κομμάτων, (με τον Γ. Παπαδημητρίου),     Αθήνα & Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 184.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ενδεικτικά)


“The Question of Strategy after Occupy”, Left Forum 2013, Pace University, New York, 7-9 Ιουνίου 2013.

“Εμβάθυνση Δημοκρατίας:  Νομιμοποίηση, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος” ανακοίνωση στη διεθνή συνάντηση Έξοδος από την κρίση:  Η πρόκληση της Εναλλακτικής Πορείας, Levy Economics Institute & Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, Αθήνα, 8-9 Μαρτίου 2013.

“Οικονομική κρίση και συρρίκνωση της δημοκρατίας.  Προκλήσεις και προοπτικές”, διάλεξη στη 19η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Πράγα, 26-29 Ιουνίου 2012.

The Crisis and the Two-party System:  Challenges and Opportunities”, ανακοίνωση στο συνέδριο Debt Sovereignty and Civil Society, Simon Fraser University, Vancouver, 26-27 Απριλίου 2012.

“Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία” Συνέδριο, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 27-28 Ιανουαρίου 2012.

“L’ extremisme de temps modernes” παρέμβαση, σχόλιο στην ημερίδα La banalisation de l’ extremism a la veille de la Presidentielle:  Radicalisation ou de-radicalisation?, Sorbonne, Παρίσι, 20 Ιανουαρίου 2012.

“Κρίση δημοκρατίας” ανακοίνωση στη διημερία Όψεις της κρίσης Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και Δίκτυο Transform Europe, Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2011.

“Αντιπαραθέσεις γύρω από τη συμβατότητα των μοντέλων της θεματικής ψήφου και της κομματικής ταύτισης” στρογγυλό τραπέζι στη διημερίδα Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση:  Η σημασία των προτιμήσεων πολιτικής σε μια κομματική δημοκρατία, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 16-17 Ιουνίου 2011.


ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


“Φοιτητικό κίνημα 1974 – 1984.  Η κληρονομιά ενός νέου κοινωνικού κινήματος”, στο Ελληνική νεολαία 1956 – 2006.  Αγώνες για την παιδείαΑθήνα, ΕΜΙΑΝ – ΙΝΠ, (υπό έκδοση).

“Greek Democracy in the Post-Euro Era” RelayNo. 15, January – February, 2007, pp. 42-45.

“Pour un deuxième suffle dèmocratique” le Monde diplomatiqueAoût 2006.

Πρόλογος, στο Κοινωνική Αλλαγή στην Σύγχρονη Ελλάδα (1980 – 2001),  Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2006.

“SR in Greece:  A New Step in the Social Science Series”, στο L. Panitch & C. Leys (eds.), The New Imperial Challenge, Socialist Register 2004, Athens, Savalas Publications, 2004, σελ. 11-12.

“Αμφισβήτηση ή Συγκάληψη”, στο Κ. Αρβανιτόπουλος κ.ά., Ο πόλεμος στο ΙΡΑΚ και η διεθνής κοινότητα, Αθήνα, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, 2003, σελ. 279-281.

“G. Kassimeris, Europe’s Last Red Terrorists. The Revolutionary Organization 17 November” (βιβλιοκρισία), e-Extreme, Electronic Newsletter of the ECPR-SG on Extremism & Democracy, Vol. 3, No. 1, Spring 2002.

“Το μέλλον των κομμάτων μια συζήτηση με μέλλον”Σύγχρονα Θέματα, τευχ., 76-7, Ιανουάριος – Ιούλιος  2001.

Το Φύλλο των δικαιωμάτων.  Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη“, (βιβλιοκρισία), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης,  τευχ. 14, Δεκέμβριος 1999, σελ. 175-181.

“Το περιεχόμενο της έννοιας της δημοκρατίας και το μέλλον της”, σχόλιο στο Βήμα Διεθνών Σχέσεων, Νο. 10, 1999, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 6-8.