Βιβλία


ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ


Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Προκλήσεις και προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα, με τον Μ. Αγγελίδη (επιμ.), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2018.

Ιωάννης Πασσαλίδης.  Ομιλία κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων 1958, Εισαγωγή – Ιστορικός Σχολιασμός, με τον Κώστα Ελευθερίου, Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου ΙΙ, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 2013.

Επιμόρφωση συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ, (επιμ.), Αθήνα, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 2012, σελ. 415

Δημοκρατία και ΜΜΕ (επιμ. με τους Κ. Ζώρα, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνο), Αθήνα, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2011.

Ian Gough, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, (μτφ. Λ. Βατικιώτης), Αθήνα, Σαββάλας, 2008, (επιστημονική θεώρηση με τον Δ. Γράβαρη).

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), (επίμ.) Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, σελ.. 728.

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  Προκλήσεις και προοπτικές, (με τη συμμετοχή των Κ. Μποτόπουλου, Θ. Ξηρού, Χρ. Τάσση) Αθήνα, ισταμε, 2001, σελ. 254.

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα -Κράτος -Κοινωνία (επιμ.), πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου, Αθήνα, Πατάκης, 1998, σελ. 428.

Νομαρχιακά Συμβούλια, (με τους Κ. Σπανού και Α. Ρήγο, επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 1997, σελ. 216.

Τα Καταστατικά των Πολιτικών Κομμάτων, (με τον Γ. Παπαδημητρίου),     Αθήνα & Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 184.

Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας.  Διαμόρφωση Εναλλακτικής Μεθόδου Παρέμβασης, (με τους Ε. Παναγιωτάτου, Γ. Ζαχαράτο, Μ. Μάρκου, Ι. Σαγιά), Αθήνα, ΕΜΠ, 1993, σελ. 221.

Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές. Μια Πρώτη Προσέγγιση, (με τον Ίων Σαγιά), Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1990, σελ. 64.

Λαϊκισμός και Πολιτική, (με τους Ν. Μουζέλη, Θ. Λίποβατς) Εισαγωγή Κ. Σημίτης, Αθήνα, Γνώση, 1989, σελ. 78.

Για τη Θεωρία και τη Μελέτη των Πολιτικών Κομμάτων, Αθήνα, Εξάντας, 1990, σελ. 243.

ΠΑΣΟΚ: Δομή, Εσωκομματικές Κρίσεις και Συγκέντρωση Εξουσίας, Αθήνα: Εξάντας, 1988, σελ. 395.

The Rise of the Greek Socialist Party, London & New York: Routledge, 1988, σελ. 331.