Διδακτικό Έργο


1991 – σήμερα:  Από τον πρώτο διορισμό μου στο Τμήμα ΠΕΔΔ μέχρι σήμερα έχω διδάξει τα παρακάτω μαθήματα: 


Προπτυχιακά

 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ (β’ εξάμηνο), με τον Δ. Σωτηρόπουλο.
 • Πολιτική Κοινωνιολογία Ι (ε’ εξάμηνο)
 • Κράτος και Κοινωνία (η’ εξάμηνο) με τον Κ. Τσουκαλά
 • Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη
 • Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα (με τους Η. Νικολακόπουλο, Π. Παναγιωτόπουλο)
 • Contemporary Problems of Social & Political Representation (Erasmus)
 • Ειδικά θέματα πολιτικής κοινωνιολογίας

Μεταπτυχιακά

Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 ενεργή συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του οργάνωναν οι τομείς Πολιτικής Επιστήμης & Επικοινωνίας, και Διοικητικής Επιστήμης.  Μετά την επίσημη έναρξη του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας έχουν διδαχθεί:

 • Πολιτική Επιστήμη / Σύγχρονα ζητήματα πολιτικής δράσης και Εκπροσώπησης – υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Π.Ε. (παλαιότερα σε συνεργασία με τους Χρ. Λυριντζή & Μ. Παντελίδου)
 • Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική (με τον Ε. Παπαβλασόπουλο)
 • Ελληνικό κομματικό σύστημα
 • Σύγχρονη ελληνική κοινωνία και πολιτική
 • Η αναδιοργάνωση του κοινωνικού κράτους.  Η επιρροή των υπερεθνικών οργανισμών στις σχέσεις κράτους κοινωνίας.  Η περίπτωση του Καναδά.

2002 – 2003 Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ και Institute of Education, University of London, Διακρατικό Διεπιστημονικό