Διδακτικό Έργο


2019 Σήμερα: Εισαγωγή στη πολιτική επιστήμη (α’ εξάμηνο), Τμ. Κοινωνιολογία, ΕΚΠΑ.

2014 – 2019: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, συμμετοχή στη διδασκαλία του βασικού μαθήματος της κατεύθυνσης Πολεοδομία – Χωροταξία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχεδιασμός του Χώρου.

2002 – 2003: Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ και Institute of Education, University of London, Διακρατικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινομιών και ιεραρχιών.

1998 – 2004:   Στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής.  Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης έχουν διδαχθεί τα μαθήματα:

 • Συγκριτική πολιτική ανάλυση
 • Διαμεσολάβηση συμφερόντων και εργασιακές σχέσεις (με τη Μ. Μενδρινού).
 • Διακυβέρνηση και πολιτική οργάνωση

1987 –1988: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – ΕΣΔΔ Κοινωνία και κράτος

1985 – 1986: Department of Political Science, Bishop’s University, Lennoxville, Quebec, Καναδας:

The State.  A Comparative Analysis

 • Hegelian and Marxist Thought
 • Interest Groups, Movements and Political Parties
 • Politics of Western Europe
 • International Communist Relations
 • The Politics of Southern Europe

1991 – σήμερα:  Από τον πρώτο διορισμό μου στο Τμήμα ΠΕΔΔ μέχρι σήμερα έχω διδάξει τα παρακάτω μαθήματα: 


Προπτυχιακά

 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ (β’ εξάμηνο), με τον Δ. Σωτηρόπουλο.
 • Πολιτική Κοινωνιολογία Ι (ε’ εξάμηνο)
 • Κράτος και Κοινωνία (η’ εξάμηνο) με τον Κ. Τσουκαλά
 • Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη
 • Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα (με τους Η. Νικολακόπουλο, Π. Παναγιωτόπουλο)
 • Contemporary Problems of Social & Political Representation (Erasmus)
 • Ειδικά θέματα πολιτικής κοινωνιολογίας

Μεταπτυχιακά

Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 ενεργή συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του οργάνωναν οι τομείς Πολιτικής Επιστήμης & Επικοινωνίας, και Διοικητικής Επιστήμης.  Μετά την επίσημη έναρξη του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας έχουν διδαχθεί:

 • Πολιτική Επιστήμη / Σύγχρονα ζητήματα πολιτικής δράσης και Εκπροσώπησης – υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Π.Ε. (παλαιότερα σε συνεργασία με τους Χρ. Λυριντζή & Μ. Παντελίδου)
 • Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική (με τον Ε. Παπαβλασόπουλο)
 • Ελληνικό κομματικό σύστημα
 • Σύγχρονη ελληνική κοινωνία και πολιτική
 • Η αναδιοργάνωση του κοινωνικού κράτους.  Η επιρροή των υπερεθνικών οργανισμών στις σχέσεις κράτους κοινωνίας.  Η περίπτωση του Καναδά.