Aκαδημαϊκή Δραστηριότητα


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ  ΤΙΤΛΟΙ 


1989 – 1991 :  Μετα-Διδακτορικός Υπότροφος (Post-Doctoral Fellow) Social Sciences & Humanities Research Council of Canada (SSHRC)

Ph.D. Ιανουάριος 1986: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Carleton University, Ottawa, Ont., Καναδάς, Επιβλέπων Καθηγητής: Leo Panitch

M.A.  Ιούνιος 1980: Τμήμα Πολιτικών Σπουδών, University of Manitoba, Winnipeg, MAN., Καναδάς

B.A. (Honours) Μάϊος 1978: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Lakehead University, Thunder Bay, Ont., Καναδάς

Πτυχίο Ιούλιος 1977: Τμήμα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ


1998: “Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowship”, Princeton University, Princeton, N. J., USA.

1997 – 1998: “Canadian Studies Faculty Enrichment Award”, by the International Canadian Studies Association.

1989:  “Research Grand”, Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) του Καναδά, (δεν την έκανα αποδεκτή).

1983: “Predissertation Fellowship” (μια από τις δώδεκα ετήσιες υποτροφίες που δίνονται στους υποψηφίους διδάκτορες κοινωνικών επιστημών για την Β. Αμερική) από το Council for European Studies, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

1980 – 1985: “Ph.D. Fellowship”, Faculty of Graduate Studies, Carleton University.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


2017 – σήμερα: Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ.

2015 – 2020: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

2010 – 2013: Μέλος της Επταμελούς Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

2010 – 2014: Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

2006 – 2015: Διευθυντής Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

2003 – 2005: Διευθυντής Τομέα Πολιτικής Επιστήμης, ΤΠΕΔΔ.

2003: Mέλος της «Επιτροπής αξιολόγησης διδακτορικών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα», ΥΠΕΘΟ.

2002 – 2003: Μέλος της επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της εξεταστικής διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – ΕΣΔΔ.

2006 – 2000 – 2002 & 1996-7: Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και κοινωνιολογία, του Τμήματος ΠΕΔΔ.

2001 – 2006: Αναπληρωτής Διευθυντής του «Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών

2001: Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

2000 & 2001: Μέλος-συντονιστής επιτροπών αξιολόγησης για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

2000 – σήμερα: Συνδιεύθυνση του «Κέντρου Καναδικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 2000 (Ιούνιος): Εκπρόσωπος του Τμ. ΠΕΔΔ στο Συνέδριο του European Thematic Network in Political Science and Public Administration, Αμβούργο.

1999: Μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη προδιαγραφών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Η Ελληνική νεολαία ενόψει του 21ου αιώνα», από τη  Βουλή των Ελλήνων. (Αρ. Πρωτ. 4260/11-10-1999).

1998 – 2002: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης», του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998 – 2000: Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998 (Φεβρουάριος): Visiting Research Fellow, Princeton University, Princeton, N. J., USA.

1997 – 1998: Επισκέπτης Καθηγητής, University College, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, R3T 2N2, Canada.

1996 – 1997: Εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-7).

1996 – 2004: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1996 – σήμερα: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων και τριμελών επιτροπών για τα τμήματα των πανεπιστημίων: Κρήτης, ΑΠΘ, Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Παντείου, Αιγαίου, ΕΜΠ.

1995 – σήμερα:  Μέλος επιτροπών για τον ετήσιο διαγωνισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ.

1992 – σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, Τομέας Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ΕΜΠ.

1992 – 2003: Μέλος της επιτροπής πολιτικής επιστήμης του ΔΙΚΑΤΣΑ.

1991 – 1996: Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πολ. Επ. & Δημ. Δ., ΕΚΠΑ.

1989 – 1991: Μετα-Διδακτορικός Υπότροφος (Post-Doctoral Fellow), Social Sciences & Humanities Research, Council of Canada (SSHRC).

1988 – 1990:  Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE).

1988 – 1989:  Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

1988 – 1989:  Καθηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ).

1985 – 1986: Επίκουρος Καθηγητής (Assistant Professor), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Bishop’s University, Lennoxville, Quebec, Καναδάς.

1980 – 1985:  Επιστημονικός Συνεργάτης (Teaching Assistant), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Carleton University, Ottawa, Ontario, Καναδάς.

1978 – 1980: Βοηθός έρευνας (Research Assistant), Τμήμα Πολιτικών Σπουδών (Dept. Political Studies), University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Καναδάς.

1978 – 1985: Δάσκαλος ελληνικών σε Ελληνικά Σχολεία στο Winnipeg και την Οττάβα του Καναδά.


ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


Σεμινάριο Διδακτικών Μεθόδων για παιδιά του απόδημου ελληνισμού, που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ιούλιος – Αύγουστος 1984.

“Τεχνικές Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας” Ειδικό μεταπτυχιακό σεμινάριο του τμήματος Ψυχολογίας, University of Manitoba, (1979-1980).


ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση,  2016 – 2018

Μέλος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 2016 -2019.

Διεύθυνση σειράς Κοινωνικές Επιστήμες / Social Sciences, Εκδόσεις Σαββάλας (2001 – 2014).

Corresponding editor, του Socialist Register, London: Merlin Press (2000 – σήμερα).

Μέλος του ΔΣ (2006 – ) του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα.

Μέλος του ΔΣ (2007 – ) του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Μέλος του Δ.Σ. 2006 – 2008 (Γραμματέας 1993 – 1997) της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Μέλος της Γραμματείας Σύνταξης της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών (2002).

Μέλος (ιδρυτικό) του Standing Group on Extremism and Democracy του ECPR.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Επιχειρήματα (1987-1991).

Αξιολογητής προς δημοσίευση κειμένων για:  Studies in Political Economy, Socialist Register, Party Politics, Capital & Class, Extremism & Democracy (ecpr standing group), Journal of Political Marketing, South European Society and Politics, Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Government and Opposition, International Critical Thought

Μέλος του Conference of Socialist Economists, London, U.K.

Μέλος του Canadian Political Science Association και του Société Québécoise de Science Politique.

Μέλος του Council for European Studies, Columbia University.

Πρώην μέλος της συντακτικής επιτροπής τους περιοδικού World Policy (Lakehead University), 1982-1984.

Πρώην μέλος της σύνταξης του Newsletter Labour Focus, Ottawa, (1980-1985).