Ερευνητικό Έργο


2020: «Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας: Μια διεπιστημονική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου»(επιστημονικός υπεύθυνος), Ερευνητές Κώστας Γούσης, Άλκηστη Πρέπη, χρηματοδότηση Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αθήνα.

2012: “Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα” της Πράξης Θαλής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, μέλος ερευνητικής ομάδας, ΠΑΜΑΚ.

2011 – 2012: “Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις Ευρωεκλογές 2009:  Μετεκλογική συγκριτική έρευνα Κύπρου-Ελλάδας για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος”, σε συνεργασία με το European University of Cyprus, χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

2009 – 2011: “Καθορισμός  Δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Κοινωνία”, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς, υπεύθυνος για το τμήμα της έρευνας που αναφέρεται στην “Πολιτική και κοινωνική συμμετοχή”, ΕΚΠΑ, ΕΣΥΕ, ΙΜΕΠΟ [ΚΑ. 70/3/10 273 ΕΚΠΑ.

2009 “Χαρτογραφώντας τη Μεταπολίτευση: Πολιτικές εμφανίσεις και κοινοβουλευτικές παρουσίες”,  Πρόγραμμα Καποδιστρίας, ΕΚΠΑ. (υπεύθυνος έρευνας).

2008 – 2009: “Financial Literacy Stimulation – FINALIST” Lifelong Learning Programme, διεθνής έρευνα, Συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων από τέσσερεις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κύπρος) επιστημονική διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμμετέχων, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2008: “Οδηγός Εξαγωγών στις χώρες της Άπω Ανατολής” Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, (επιστημονικός υπεύθυνος), για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

2005 – 2007: «Οργανωμένα συμφέροντα στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα. 1974 – 2004», επιστημονικός υπεύθυνος, χρηματοδότηση πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ.

2003 – 2004: “Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities” (moress), Εθνικός εκπρόσωπος.  Η έρευνα οργανώνεται από το European University Association, και συμμετέχουν 32 χώρες της Ευρώπης με ισάριθμα πανεπιστήμια που τις εκπροσωπούν.

2004 – 2005: «Σχέσεις, τάσεις και διαθέσεις ομάδας νέων ανέργων απέναντι στις συλλογικότητες» (επιστημονικός υπεύθυνος με τον Δ. Γράβαρη), Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

2001: «Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων», εμπειρογνώμων στη διατύπωση γνώμης για σχετικό νομοσχέδιο,  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – ΟΚΕ.

2001 – 2015: «Τα οργανωμένα συμφέροντα στην Ελλάδα» (συντονιστής), Τμ. ΠΕΔΔ, διατμηματικό και διαπανεπιστημιακό, Ερευνητικό σεμινάριο με τη συμμετοχή μελών δεπ, ερευνητών από το χώρο των οργανωμένων συμφερόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών ΤΠΕΔΔ.

1999 – 2000:  «Οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού  Σοσιαλιστικού Κόμματος», (επιστημονικός υπεύθυνος) για λογαριασμό του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών.

1994: «Η Ακροδεξιά στην Ελλάδα μετά την πτώση της Δικτατορίας», Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβλέπων μαζί με τους Χρ. Λυριντζή και Κ. Δοξιάδη.

1994:  «Λεξικό των ελληνικών πολιτικών κομμάτων από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα», επιβλέπων, Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1994 – 1996:  «Δήμος Μοσχάτου:  Παραγωγική αναδιάρθρωση τη βιοτεχνίας.  Χωρικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις»,Μοσχάτου:  Κοινωνικές και Χωρικές Εκδηλώσεις», Γενική Γραμματεία ‘Έρευνας και Τεχνολογίας.   Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Επιστημονική υπεύθυνος:  Καθ. Ε. Παναγιωτάτου,

1991 – 1993:   «Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας».  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας.  Επιστημονική υπεύθυνος: Καθ. Ε. Παναγιωτάτου.

1993: «Στάσεις απέναντι στις γλωσσικές μειονότητες στην Ελλάδα» [με τους Κ. Τσουκαλά (υπεύθυνος), Χρ. Λυριντζής, Η. Νικολακόπουλος, Δ. Δώδος, Τ. Καφετζής, Γ. Βούλγαρης], χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση.

1992: Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα:  «Η Καταστατική Θέση των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και της ΚΕΔΚΕ.

1990 – 1991:   Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. “Κοινωνική Δομή και Πολιτική Συγκρότηση του Ελληνικού Κοινωνικού Σχηματισμού στη Μεταπολεμική Περίοδο.  Διαδικασίες Ενσωμάτωσης – Νομιμοποίησης, Κόμματα και Ομάδες Συμφερόντων” (με Ν. Γεωργαράκη & Δ. Χαραλάμπη.  Ιδιαίτερο θέμα:  «Συγκρότηση και Λειτουργία των Ομάδων Συμφερόντων.  Κοινωνική Κινητικότητα, Αστικοποίηση, Πολλαπλότητα των Κοινωνικών Ταυτοτήτων και το Συντεχνιακό Φαινόμενο».

1988 – 1990: «Συλλογική Κατανάλωση και Κοινωνική Αναπαραγωγή στον Αθηναϊκό Χώρο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

1987: «Το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Λάρισας», Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

1979: Επιστημονικός συνεργάτης σε έρευνα για την κατά τόπους πολιτική συμπεριφορά των μελών και των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος της Μεγάλης Βρεττανίας, Τμ. Πολιτικών Σπουδών, University of Manitoba.