Ερευνητικό Έργο


2012 “Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα” της Πράξης Θαλής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, μέλος ερευνητικής ομάδας, ΠΑΜΑΚ.

2011 – 2012: “Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις Ευρωεκλογές 2009:  Μετεκλογική συγκριτική έρευνα Κύπρου-Ελλάδας για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος”, σε συνεργασία με το European University of Cyprus, χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

2009 – 2011: “Καθορισμός  Δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Κοινωνία”, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς, υπεύθυνος για το τμήμα της έρευνας που αναφέρεται στην “Πολιτική και κοινωνική συμμετοχή”, ΕΚΠΑ, ΕΣΥΕ, ΙΜΕΠΟ [ΚΑ. 70/3/10 273 ΕΚΠΑ.

2009 “Χαρτογραφώντας τη Μεταπολίτευση: Πολιτικές εμφανίσεις και κοινοβουλευτικές παρουσίες”,  Πρόγραμμα Καποδιστρίας, ΕΚΠΑ. (υπεύθυνος έρευνας).

2008 – 2009: “Financial Literacy Stimulation – FINALIST” Lifelong Learning Programme, διεθνής έρευνα, Συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων από τέσσερεις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κύπρος) επιστημονική διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμμετέχων, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2008: “Οδηγός Εξαγωγών στις χώρες της Άπω Ανατολής” Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, (επιστημονικός υπεύθυνος), για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).