Από το κρατικό στο δημόσιο: Το παράδειγμα της δημόσιας τηλεόρασης