Τα πανεπιστήμια δεν έπρεπε να είναι στην πολιτική αρένα