Η κοινωνία θέλει αποτελέσματα ανακούφισης και κυβερνητικό έργο