Σκοπός η συμμετοχή του πολίτη στο διάλογο για το Σύνταγμα