Ποια η συμμετοχή των πολιτών στη συνταγματική αναθεώρηση; Λόγος και αντίλογος