Κοινωνικά Δικαιώματα, Σοσιαλoδημοκρατία και Συνταγματική Αναθεώρηση