Μετασχηματισμοί του κράτους και δημοκρατία: προκλήσεις και προοπτικές