Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση: Οφέλη και μαθήματα για την επόμενη μέρα