Κόντρες Καθηγητών και Συνταγματάρχου ε.α. για την Ευρωβουλή στην ΕΡΤ