Δεν είναι στέκια ανομίας τα Πανεπιστήμια, η Κυβέρνηση λειτουργεί σκόπιμα