Πολυτεχνείο / Η φλόγα της αντίστασης παραμένει άσβεστη

Άρθρο στην Αυγή.