Για τον Λίο. Τον δάσκαλο, τον φίλο, τον σύντροφο.

Άρθρο στην Εποχή.