Οργανώνοντας το μέλλον και την αναγκαία επάνοδο στην κυβέρνηση στην μετά την κρίση εποχή.

Παρακαλούμε δείτε το απόσπασμα βίντεο σε αυτό το σύνδεσμο.